Objednávka odběrových sad a analýz VariOr Dento


Kde se dá test VariOr® Dento použít?

 

V parodontologii

 • jako pomůcka při rozhodování cílené terapie
 • pro identifikaci zubů (kapes) s vysokým rizikem poškození závěsného aparátu
 • k včasné a cílené eliminaci patogenních mikroorganizmů
 • pro účinnou volbu antimikrobiálních preparátů
 • k ověření účinnosti zvolené léčby

U lokalizovaných juvenilních parodontitid

 • pro detekci a eliminaci hlavního původce choroby Aggregatibacter actinomycetemcomitans, včetně určení rezistence k amoxicilinu
 • pro identifikaci rizikových pacientů při příjmu
 • k ověření účinnosti zvolené léčby

U agresivních forem parodontitid

 • k rychlé identifikaci mikrobiálního spektra postiženého parodontu
 • k cílené volbě (antibiotické) léčby vzhledem k časktému výskytu rezistencí
 • včasné rozpoznání formy onemocnění

U chronických a refrakterních parodontitid

 • k usnadnění volby další léčby po aplikaci konzervativní léčby
 • pro kontrolu zbývajících kapes
 • ke kontrole účinnosti a průběhu léčby
 • pro cílenou modifikaci léčby obtížně léčitelných refrakterních forem, zvláště při výskytu rezistentních kmenů

V chirurgii, protetice a implantologii

 • kontrola ústní flóry před chirurgickými zákroky u pacientů léčených na parodontitidu
 • u rozsáhlých protetických sanací
 • k odhadu rizika resorpce závěsného aparátu
 • odhalení latentních zánětů před implantologickými zákroky
 • k diagnostice periimplantitid a odhalení agresivních forem onemocnění
 • racionální podklad pro volbu cílené antibiotické léčby s ohledem na přítomnost rezistentních markerů
 • dokumentace úspěšné léčby periimplantitid