Objednávka odběrových sad a analýz VariOr Dento


VariOr®Caries - detection of Streptococcus mutans causing caries

Dental caries is of infectious origin. It is caused by cariogenic bacteria. The development of formation of the dental caries is influenced by the whole microbial community which is present in the oral cavity almost permanently. Nevertheless two of the bacteria - Streptococcus sobrinus and Streptococcus mutans play a crucial role in caries development. These bacteria are able to adhere to the surface of the teeth and flourishing in the dental plaque. They metabolize saccharides present in the oral cavity producing strong acids which slowly disrupt (demineralize) the tooth enamel, creating caries. In children the presence if these two bacteria is closely correlated with the risk of future caries. VariOr® Caries is a DNA based test which enables estimation of S. sobrinus and S mutans presence in the oral cavity and thus estimation of caries risj in future. Concerning that the main source of the bacteria for the children is their mothers, VariOr® Caries is also recommended as a part of prenatal stomatological examination, to be able to estimate the risk of the child infection and suggest appropriate preventive measures.

 

Výhody oproti testu VariOr® Caries oproti kultivačním testům:

 

  • rychlost a vysoká specifita stanovení stanovení
  • odběr si snadno provede pacient sám - není potřeba návštěva ordinace
  • není potřeba žádný další materiál, odběrovu sadu dostanete od nás zdarma
  • rozlišení S. sobrinus a S. mutans (každá z bakterií má pro riziko vzniku kazu jiný význam)
  • v případě využití testu lékařem, není potřeba žádné další vybavení, které stojí finance a zabírá místo v ordinaci
  • po odeslání vzorku není potřeba se o vzorek dále starat - do 5 pracovních dnů Vám přijde laboratorní zpráva

 

Zubní kaz u dětí

Onemocnění zubů u malých dětí mají řadu specifik - malé děti často nespolupracují jak při provádění pravidelné ústí hygieny, tak při prohlídkách a nutných zásazích u zubního lékaře, zároveň jsou však jejich zuby ciltivé ke vzniku zubních kazů. Prevence je proto u malých dětí je velice důležitá. Spočívá především v dodržování zásad ústní hygieny, ale i v zabránění přenosu kazotvorných bakterií z rodičů na batole v době, kdy se dítěti prořezávají první zoubky.  Bylo prokázáno, že infekce S. sobrinus a S. mutans u předškolních dětí jednak koreluje s množstvím stávajícíh kazů, ale zejména koreluje s budoucím vývojem kazů nových. Pokud ovšem nedojde k infekci zmíněnými bakteriemi přibližně do 7 let věku dítěte, kdy dochází k formování ústní mikroflóry, dítě je v pozdějším věku k infekci tímto mikroorganizmem více odolné a má celoživotně méně problémů se zuby (nižší kazivost zubů). Bylo prokázáno, že nejvyšší riziko zubního kazu je u dětí infikovanýchoběma patogeny zároveň, nižší pak u dětí infikovaných pouze S. sobrinus, ještě nižší u dětí infikovanýych S. mutans a nejnižší riziko je pak u dětí, u kterých nebyl detekovaný ani jeden z patogenů.

 

Jak dochází k přenosu?


Jakkoli je to zarážející, nejčastějším přenašečem kariogenních bakterií je matka, případně další člen rodiny. K nákaze dochází v době prořezávání prvních zoubků (mléčné zuby), kdy maminka olízne dudlík ve snaze jej očistit, a nebo ochutnává dítěti podávanou stravu stejnou lžičkou, kterou pak dítě krmí. Proto doporučujeme provést test u dítěte i matky zároveň a stanovit tak míru rizika infekce dítěte. Množství bakterií v dutině ústni lze navíc snížit vhodnými preventivními zásahy a snížit tak možnost, že přenosu z matky na dítě dojde. Vzorek si můžete odebrat sami nebo u svého stomatologa.

 

Pro koho je test určen?

  • test je určen pro použití zejména u dětí (u dospělých je vztah bakterií a dalších faktorů ke vzniku zubního kazu komplikovanější a vliv výše zmíněných bakterií je méně přímý)
  • pro praktické zubní lékaře - pediatry a dentální hygienistky, pro posouzení aktuálního zdravotního stavu chrupu u dětí
  • test je doporučen i jako součást vstupní prohlídky
  • pro testování matky v těhotenství nebo po porodu, pro určení pravděpodobnosti přenosu kazotvorných bakterií na dítě


Jak odebrat vzorek?


Vzorky se odebírají pomocí sterilní vatové tyčinky, nejlépe ráno před čištěním zubů. Speciálná odběrovou sadu je možné objednat na níže uvedených kontaktech. Tyčinkou se provede stěr z povrchu celého chrupu, podobně jako když se čistí zuby. (Druhou tyčinkou se provede stěr z povrchu prořezaných zubů dítěte.) Vlhké tyčinky se musejí nechat minimálně 30 min. uschnout. Pro úspěšnou analýzu musí být tyčinky dokonale suché! Tyčinka, každá zvlášť, se vloží zpět do pouzdra označeného jménem a příjmením odebrané osoby (případně do čistého igelitového sáčku, který se neprodyšně uzavře a označí jménem a příjmením odebrané osoby). Vzorky se odešlou spolu s vyplněnou průvodkou do laboratoře. Jedná se o placenou službu. Vyšetření stojí 480,- Kč včetně DPH, současně poslaný vzorek dospělého se vzorkem dítěte do 7 let provádíme zdarma. Platbu doporučujeme provést převodem. Službu lze uhradit i dobírkou, v tomto případě však účtujeme příplatek 100,- Kč. V případě, že je zákazníkem zubní ordinace, je možné provést platbu na fakturu.

 

K čemu slouží výsledky?
Výsledek testu stanoví sklon k tvorbě zubního kazu. V případě testování matek a dětí stanoví výši rizika přenosu bakterií na dítě, případně potvrdí nebo vyvrátí přítomnost bakterií v ústní dutině dítěte. Na základě výsledků stomatolog rozhodne o vhodném hygienickém plánu a dalším léčebném postupu (re-mineralizace, antimikrobiální prostředky, frekvence kontrol apod.).

 

Kam posílat vzorky?

GEN-TREND s.r.o.

Laboratoř molekulární biologie

Hůry 149 | Rudolfov | 373 71

www.gentrend.cz

info@gentrend.cz

 

tel.: + 420 608 636 119, +420 602 156 477

 

Banka č. účtu/kód: 184419542/0300

 

Objednávka odběrových sad (zdarma):

Tel.: +420 608 636 119, +420 602 156 477
Email: laborator@gentrend.cz


Literatura:

Lapirattanakul J., Nakano K., Nomura R., Hamada S., Nakagawa I., Ooshima T.(2008): Demonstration of mother-to-child transmission of Streptococcus mutans using multilocus sequence typing. Caries Res. 42(6):466-74.

Okada M., Soda Y.,  Hayashi F., Doi T, Suzuki J., Miura K., Kozai K. (2005) Longitudinal study of dental caries incidence associated with Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus in pre-school children. Med. Microbiol.: 54, 661–665.

Thorild I., Lindau B., Twetman S. (2006): Caries in 4-year-old children after maternal chewing of gums containing combinations of xylitol, sorbitol, chlorhexidine and fluoride. Eur Arch Paediatr Dent. 7(4): 241-5.

 

Rozhovor v ČT - problematika zubního kazu v těhotenství.

 

Další naše produkty v oblasti prevence onemocnění zubů:

VariOr® Gen - stanovení genetických predispozic k onemocnění parodontitidou

VariOr®  Dento - DNA analýza parodontálních patogenů