Objednávka odběrových sad a analýz VariOr Dento


Správné odstranění klíštěte

Na přisáté klíště zásadně nenanášíme žádné oleje nebo masti, které by ho udusily. Klíště může při dušení vyvrhnout obsah střev do rány, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu nákazy. Klíště vytahujeme pinzetou, kterou ho uchopíme co nejblíže kůži a kývavými pohyby pomalu vyvikláme, případně vytočíme (na směru otáčení nezáleží). Ranku ihned desinfikujte běžným desinfekčním prostředkem. Pokud možno, klíštěte se nedotýkáme holýma rukama, mohlo by dojít k přenosu nákazy. Po manipulaci s klíštěte si ruce pečlivě umyjeme,

Pokud chcete zjistit, zda bylo infikované a mohl tedy přenést patogeny, vložíme ho do igelitového sáčku, který pečlivě uzavřeme a odešleme spolu s vyplněnou objednávkou na vyšetření na adresu laboratoře: GEN-TREND s.r.o., Laboratoř molekulární biologie, Hůry 149, 373 71, Rudolfov).


Další informace na téma jak správně odstranit klíště naleznete na stránkách www.kliste-prevence.cz
Následující videoklip znázorňuje správné odstranění klíštěte (MUDr. Pešina ČT2).

 

123456789